Portfolio Information

  • Created by: Anna-Karin Andersson
  • Date: 2018
  • Skills: Illustration
  • Client: BetaPedagog Förlag

Det här är den första boken i serien Forntidsglimtar. Bokens sex berättelser utspelar sig på några av de större fyndplatserna från jägarstenåldern.