Portfolio Information

  • Created by: Anna-Karin Andersson
  • Date: 2019
  • Skills: Illustration
  • Client: BetaPedagog Förlag

Så här har du aldrig tidigare mött barnen från bonde­stenåldern! Rafflande äventyr varvas med intressanta fakta.

Det här är den andra boken i serien Forntidsglimtar. Bokens sex berättelser utspelar sig på några av de större fyndplatserna från bondestenåldern